Hvad er Radon?

I videoen til venstre, kan du se lidt om hvad radon er for en størrelse, og hvilken indvirkning den har på os.

Radonekspert Kaare Ulbak fra Statens Institut for Strålebeskyttelse, fortæller i videoen om hvad radon er for en størrelse, hvilken effekt den kan have på menneskers helbred, at radon varierer geografisk, og at det er nemt at måle med det rigtige værktøj.

Videoen er udarbejdet af EnergistyrelsenSundhedstyrelsen i samarbejde med Kræftens bekæmpelse med støtte fra Realdania

Radonkort over Danmark

Klik på kortet for at åbne et stort kort

Radonkort – CPHKLIMA.DK SST